Sømna kulturskaperi

Sømna kulturskaperi

Prosjekt «Sømna kulturskaperi» -arena for kunst og kulturskaping Sømna Aktivitetssenter og Sømna hornmusikk har startet et prosjekt for å kjøpe et egnet universelt utformet hus i samarbeid. Huset er tidligere logopedisk senter på Bjøru i Sømna kommune. Bygget eies i dag av Sømna kommune, men vi har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe bygget for 1 mill. I tillegg kommer en del utbedringer og ombygginger for å tilpasse vår bruk. Totalkostnaden blir 2 915 000,- Vårt mål er at dette huset skal fungere som lokal møteplass som alle i lokalsamfunnet kan benytte til utøvelse eller opplevelse av kunst og musikk. Sømna kulturskaperi vil fungere som et minikulturhus drevet 100% av frivillige.  
Sømna Aktivitetssenter er en kunst/maleklubb som også blir kalt Sømnapaletten. De har rundt 45 aktive medlemmer, som deltar i den ukentlige aktiviteten, i tillegg kjører de kurs i samarbeid med Nordnorsk pensjonistskole. De har deltagere i alle aldersgrupper, og har lagt stor vekt på å være et tilrettelagt tilbud for funksjonshemmede. 
Sømna Hornmusikk er et korps med ca 25 medlemmer fra 15 år og oppover. Korpset har tett samarbeid med skolekorpset og både øver og spiller sammen med barna ved flere anledninger. Hornmusikken er en aktiv forening med flere konserter og prosjekter gjennom året. I tillegg drifter de Sømnamessen, en handelsmesse som i år hadde ca. 3500 besøkende og var messe nr. 36 i rekka.  
Hva skal huset brukes til? 
Et hus er ikke bare et hus- Sømna kulturskaperi skal være et inkluderende og inspirerende sted å være. Bakgrunn for prosjektet er at begge lag pr tiden har gamle hus, med små rom, bratte trapper, smale dører, dørterskler, dårlig luft, lyd og lys forhold og vi må gjøre noe med dette da det begrenser aktiviteten, allmenn tilgang, og antall deltagere som kan delta. Ved å flytte vår aktivitet til dette bygget, vil det gi bedre, triveligere og større lokaler for å utøve vår kjerneaktivitet. Vi trenger ikke avvise deltagere pga. funksjonshemming i forhold til at bygget er universelt utformet. Vi vil satse mer på rekruttering, inkludere flere og utvide tilbud for å nå flest mulig. Det vil også være plass til barna i skolekorpset når vi har felles øvinger og prosjekt sammen. Og vi tenker at et hus det er godt å være i, og man kan være stolt av å være en del av, kan gi inspirasjon til den yngre generasjon til å delta og trives i frivilligheten.  Maleklubben planlegger å kjøre flere kunst og malekurs, samt utvide tilbud til keramikk. De fortsetter samarbeidet med Nordnorsk Pensjonistskole og de ønsker også å leie lokaler til kurs.Vi tenker å bygge litt om og åpne opp slik at vi får et større lokale som er tilrettelagt og kan brukes til både øving og konserter, kunstutstillinger, cafe og åpne arrangement. Med et stort tilrettelagt lokale får vi bedre muligheter til samarbeid med andre foreninger, band, orkester mm.Det blir også fellesområder der vi møtes uformelt i pauser, sosial omgang er for mange noe av det viktigste med å være med i frivilligheten. Det kan også være mulighet for å lage et uteområde med utescene. I regionen har satsingen på kultur vært nedprioritert, vi har ingen kulturhus i nærheten. Vårt mål er at dette blir en godt brukt møteplass med stor kulturaktivitet gjennom hele uken, så når det er ledige lokaler kan vi leie ut til andre lag, grupper eller privatpersoner. Vi vet at det også er andre musikkgrupper som ønsker et lokale å øve i med god akustikk, og det er et stort behov for dette.Kultur gir identitet og samhørighet, og vi har trua på at huset blir en allmenn berikelse både for barn, unge og voksne i regionen. 
Organisering av arbeidetSammen har foreningene valgt to medlemmer fra hver organisasjon, og stiftet en ideell frivillig organisasjon – «Sømna kulturskaperi» som skal stå for styre av prosjektet og drift av huset videre. Det er laget en plan for videre drift av huset.Styret jobber nå med å søke støtte til å kjøpe tidligere logopedisk senter, som kommunen er villig til å selge oss for kr 1.000 000,- 800 000 kr under takst, for vårt formål. Det må beregnes endel utgifter også til renovering og ombygging for å fungere hensiktsmessig. Begge foreningene kan bidra med noe egenkapital og dugnadsarbeid, men er ellers avhengige av finansiell støtte for å realisere prosjektet.  Styret består av:Irene Nordal Styreleder                         Kristin Wågan (leder Sømna aktivitetssenter)Liv-Julie Wågan Nestleder                    Marian Wærstad Grude (regnskapsansvarlig)Tove Buskerud (Leder Hornmusikken) Johanne Rasmussen  
Kostnader og finansieringsplan: 
Kjøp av huset                                                          kr. 1 800.000,-
Utbedringer og ombygging                                     kr. 1 115.000,-
Totalt                                                                        kr. 2 915.000,-   
Finansiering
Sømna kommune                                                kr.  800.000,-
Egenkapital                                                          kr.  200.000,-
Dugnadsinnsats                                                 kr. 315.000,-
Sparebanken Helgeland                                    kr.  200.000,-
Øvrige søknader om støtte                                kr.  500.000,- 
Sparebankstiftelsen                                           kr.  900.000,-   
Totalt                                                                 kr. 2 915.000,-  
Søk
Driftes av Styreportalen AS